Miếng lót thấm lữa Pigeon 102 Miếng/ 136 Miếng - Nội Địa Nhật